Årsmöte 2020

Valberedningens förslag till styrelse för 2020:

Ordförande: Håkan Nilsson
Kassör. Henrik Solmenius

Övriga ledamöter: Magnus Sommansson, Sinclair Mantell, Linda Nilsson

Revisorer: Malin Lilja, Christer Atterling