Priser

Följande priser gäller från och med 1 oktober 2018, om inte annat anges. Priser är angivna i kronor per timme, per bana.

 

Löstimmar                                                                  Medlem            Ej medlem

Kvällar (från 15:00) och helger                        145                     185

Övriga tider     (B-tider)                                       105                     140

Utebana                                                                           50                       50

Abonnemang

Föreningar                                                             125 (från och med början av höstterminen)
Löstimmar för föreningar har samma pris    125
(från och med början av höstterminen)

Privatpersoner (oavsett medlemskap)                              140 (B-tider 100)

Löstimmar kan avbokas fram till 24 timmar innan via bokning.vtk.se

Enstaka timmar som ingår i abonnemang kan avbokas genom att senast 24 timmar i förväg mejla till styrelsen@vtk.se