Priser

Följande priser gäller från och med 15 januari 2019, om inte annat anges. Priser är angivna i kronor per timme, per bana.

 

Löstimmar                                                                  Medlem            Ej medlem

Kvällar (från 15:00) och helger                        150                     190

Övriga tider     (B-tider)                                          110                     145

Utebana                                                                           55                       55

Abonnemang

Föreningar                                                             125 (från och med höstterminen 2018)
Löstimmar för föreningar                            125
(från och med höstterminen 2018)

Privatpersoner (oavsett medlemskap)                              145 (B-tider 110)

Löstimmar kan avbokas fram till 24 timmar innan via bokning.vtk.se

Enstaka timmar som ingår i abonnemang kan avbokas genom att senast 24 timmar i förväg mejla till styrelsen@vtk.se