Styrelsen

ÅRSMÖTE 2020
Här samlar vi all information inför årsmötet 2020.

Föreningens styrelse utses av årsmötet och består av ordförande, kassör och ett antal styrelseledamöter.
Två revisorer, som granskar klubbens verksamhet och räkenskaper utses också av årsmötet.
Styrelsen arbetar ideellt och vi är tacksamma för all hjälp vi kan få från alla som har ett intresse av att klubbens verksamhet utvecklas.

Bilaga: Stadgar

Styrelsen 2018 har följande laguppställning
Ordförande: Christer Atterling
Kassör: Håkan Nilsson
Vice Ordf: Magnus Sommansson
Övriga ledamöter: Tobias Ritzau & Sinclair Mantell

Verksamhetsberättelse VTK 2018

Verksamhetsberättelse VTK 2017