Priser

Följande priser gäller från och med 3 juni 2021, om inte annat anges. Priser är angivna i kronor per timme, per bana.

 

Löstimmar                                                                  Medlem            Ej medlem

Kvällar (från 15:00) och helger                        150 kr                  190 kr

Övriga tider     (B-tider)                                           110 kr                  145 kr

Utebana                                                                               70 kr                    70 kr

Abonnemang

Med abonnemang avses bokning och förbetalning av återkommande tid (minst 10 tillfällen). För att teckna abonnemang behöver ni maila styrelsen@vtk.se

Abonnemangskostnad:            1250 kr / 10 tillfällen. Medlemsavgift tillkommer.