Priser

Följande priser gäller från och med 3 juni 2021, om inte annat anges. Priser är angivna i kronor per timme, per bana.

 

Löstimmar                                                                  Medlem            Ej medlem

Kvällar (från 15:00) och helger                        150 kr                  190 kr

Övriga tider     (B-tider)                                           110 kr                  145 kr

Utebana                                                                               70 kr                    70 kr

Abonnemang (vid förbetalning av minst 10 bokningar)

Föreningar                                                                      125 kr
Löstimmar för föreningar                                    125 kr

Privatpersoner (medlemskap krävs)           125 kr

Löstimmar kan avbokas fram till 24 timmar innan via bokning.vtk.se