Styrelsen

Styrelsen 2020 har följande uppställning:

Från vänster:

Ledamot Sinclair Mantell

Kassör Henrik Solmenius

Ledamot Linda Nilsson

Ordförande Håkan Nilsson

Vice ordförande Magnus Sommansson.

 

Styrelsen arbetar ideellt och vi är tacksamma för all hjälp vi kan få från alla som har ett intresse av att klubbens verksamhet utvecklas.

För kontakt maila till styrelsen@vtk.se

Handlingar från årsmöte 2021: