Styrelsen

Styrelsen 2022 har följande uppställning:

Från vänster:

Sinclair Mantell (avgick 2022)

Kassör Henrik Solmenius

Ledamot Linda Nilsson

Ordförande Håkan Nilsson

Vice ordförande Magnus Sommansson

Ej med på foto:

Ledamot Oscar Strömgren

Ledamot Saskia Thunnissen

 

Styrelsen arbetar ideellt och vi är tacksamma för all hjälp vi kan få från alla som har ett intresse av att klubbens verksamhet utvecklas.

För kontakt maila till styrelsen@vtk.se

Handlingar från årsmöte 2021: