Träning

VTK anordnar träning för barn, ungdomar och vuxna.
Lämplig ålder för att börja med tennis är 6 år.
Vi har ambitionen att ha en mix av erfarna tränare och ”hjälptränare” som kommer från vår klubb.

Kostnaden är beroende på antalet träningar.

Syftet är i första hand att lära sig grunderna i tennis under former som är motiverande – man ska ha kul på träningen!

Vårterminen är oftast något längre än hösttermin och vi gör uppehåll i ordinarie träning vid samtliga skollov.

Sommarträning 2019.

Här hittar du information om sommarens träning.

Träningsgrupper HT 2019

Nu när vårterminen är slut och vi snart sätter igång med våra
sommaraktiviteter passar vi på att dela med oss av planeringen gällande höstterminen. Här ser du förslag på gruppindelning, baserat på era svar.

Har vi inte fått svar har vi utgått från att ni fortsätter.

Träningsgrupper med färre än tre deltagare riskerar att inte bli av, men vi hoppas på fler anmälningar.

Frågor, synpunkter och bekräftelser på att förslagen är OK mottages tacksamt till styrelsen@vtk.se