Träning

VTK anordnar träning för barn, ungdomar och vuxna.
Lämplig ålder för att börja med tennis är 6 år.
Vi har ambitionen att ha en mix av erfarna tränare och ”hjälptränare” som kommer från vår klubb.

Kostnaden är beroende på antalet träningar.

Syftet är i första hand att lära sig grunderna i tennis under former som är motiverande – man ska ha kul på träningen!

Vårterminen är oftast något längre än hösttermin och vi gör uppehåll i ordinarie träning vid samtliga skollov.

Träningsgrupper VT 2019
Träningen börjar den 7/1 och pågår t.o.m 22/5, med uppehåll för sportlov & påsklov.
Träningsavgift 1200 för medlemmar under 20 år,
1800 kronor för vuxna per timme & termin.
Betala in på bankgiro 664-1161 senast 20 januari

TidBanaDeltagare
Mån 17-181- Vincent Hagman
- Elsa Ulmius
- Nemo Siljesvärd
- Leon Siljesvärd
Mån 18-191Tränare: Alexander Iberer
- Oskar Bliding
- Marley Lidslott-Peller
- Malte Jacobsson
Mån 19-201+2Tränare: Alexander Iberer
- Marcus Lilja
- Hannes Persson
- Erik Persson
- Oscar Johansson
- Alvin Ritzau
- Vincent Lefort
Mån 20-211Tränare: Alexander Iberer
- Sinclair Mantell
- Håkan (LKF) Nilsson
- Magnus Hansson
- Fransesco Piscotti
-
TidBanaDeltagare
Tis 17-181 + 2Nybörjargrupp
- August Lickiewicz
- Ruben Telde
- Malte Nilsson
- Elsa Mauritz
- Vilma Nilsson
- Carl Mauritz
- Vincent Hagman
- Ralf SolmeniusTis 18-192Tränare: Alexander Iberer
- Finn Persson
- Lukas Tufvenström
- Tim Grankvist

Lediga platser finns
Tis 19-201+2Tränare: Alexander Iberer
- Lena Johansson
- Anna Atterling
- Christer Atterling
- Ann-Katrin Krokström
- Nilla Lindgren
- Helen Björn-Nilsson
Tis 20-212Tränare: Alexander Iberer
- Linda Nilsson
- Sofia Tufvenström
- Helen Fogelin
- Cecilia Persson
- Saskia Thunnisen
TidBanaDeltagare
Ons 17-181Tränare: Alexander Iberer
- Linda Nilsson
- Sofia Tufvenström
- Cecilia Persson
- Camilla Ohlsson
Ons 18-191+2Tränare: Alexander Iberer och
Saskia Thunnisen
- Alvin Ritzau
- Melvin Lilja
- Teodor Ulmius
- Anton Persson
- Viggo Ritzau
Ons 19-201Tränare: Alexander Iberer
- Tilde Nilsson
- Isak Nilsson
- Nils Cronmalm
- Lukas Tufvenström
- Joel Tufvenström
- Finn Persson
Ons 20-211+2Tränare: Alexander Iberer
- Håkan Nilsson
- Eskil Åhlin
- Christer Atterling
- Fredrik Burton
- Marcus Lilja

Träningsgrupper HT 2018
Träningen börjar den 20/8 och pågår t.o.m 12/12, med uppehåll för höstlov.
Träningsavgift 1200 för medlemmar under 20 år,
1700 kronor för vuxna per timme & termin.
Betala in på bankgiro 664-1161 senast 20 augusti

TidBanaDeltagare
Mån 17-181- Carl Mauritz
- Elsa Ulmius
- Nemo Siljesvärd
- Leon Siljesvärd
Mån 18-191Tränare: Alexander Iberer
- Oskar Bliding
- Gustav Åhlin
- Marley Lidslott-Peller
- Malte Jacobsson
Mån 19-201+2Tränare: Alexander Iberer
- Marcus Lilja
- Hannes Persson
- Erik Persson
- Oscar Johansson
- Alvin Ritzau
- Vincent Lefort
Mån 20-211Tränare: Alexander Iberer
- Sinclair Mantell
- Håkan (LKF) Nilsson
- Magnus Hansson
- Fransesco Piscotti
- Christer Atterling
TidBanaDeltagare
Tis 17-181Nybörjargrupp
- Vincent Willander
- August Lickiewicz

Lediga platser finns

Tis 18-192Tränare: Alexander Iberer
- Oscar Almin

Lediga platser finns
Tis 19-202Tränare: Alexander Iberer
- Lena Johansson
- Anna Atterling
- Christer Atterling
- Ann-Katrin Krokström
Tis 20-212Tränare: Alexander Iberer
- Linda Nilsson
- Sofia Tufvenström
- Helen Fogelin
- Cecilia Persson
- Saskia Thunnisen
TidBanaDeltagare
Ons 17-181Tränare: Alexander Iberer
- Linda Nilsson
- Sofia Tufvenström
- Cecilia Persson
- Camilla Ohlsson
Ons 18-191+2Tränare: Alexander Iberer och
Saskia Thunnisen
- Alvin Ritzau
- Melvin Lilja
- Teodor Ulmius
- Anton Persson
- Viggo Ritzau
Ons 19-201Tränare: Alexander Iberer
- Tilde Nilsson
- Isak Nilsson
- Nils Cronmalm
- Lukas Tufvenström
- Joel Tufvenström
- Finn Persson
Ons 20-211+2Tränare: Alexander Iberer
- Håkan Nilsson
- Eskil Åhlin
- Oskar Jakobsson
- Fredrik Burton