Rutin för hantering av personuppgifter

Rutin

Alla som vill vara medlemmar i eller deltaga i några av våra tränings- eller tävlingsarrangemang måste lämna vissa personuppgifter till Tennisklubben. De uppgifter vi efterfrågar och registrerar är personnummer, namn
samt mejladress.

Eftersom anmälan oftast inleds med en mejlkontakt förekommer det att ovanstående uppgifter skickas via mejl. Föreningen lagrar inte dessa uppgifter utan skickar dem vidare till den eller de personer som ansvarar förmedlemshanteringen.

Efter att prova på perioden är över (2 veckor) ska uppgifterna registreras på IdrottOnline och för de som ingår i vår träningsverksamhet tillkommer gruppindelning (veckodag och tidpunkt). Detta för att tränarna sedan ska
kunna föra närvaro (i huvudsak digitalt).

Utöver IdrottOnline så publiceras träningsgrupperna på vår hemsida (vtk.se). Här är det enbart namn på deltagaren som publiceras. I övrigt förekommer ingen annan registrering av personuppgifter utan att samtycke inhämtats från den registrerade, alternativt vårdnadshavare. Vid publicering av personuppgifter på hemsida (förutom träningsgrupper) inhämtas samtycke, vilket också innebär att den registrerade (eller vårdnadshavare) kan återkalla sitt samtycke. Om så sker ska personuppgifter tas bort från hemsidan (gäller inte träningsgrupper).

När den registrerade inte förnyar sitt medlemskap ska klubben, senast vid årligt rapporteringstillfälle, ta bort personuppgifter.

Bokning av bana

Alla som vill ha möjlighet att boka bana via bokning.vtk.se, måste registrera sig. I samband med detta samtycker den registrerade till att vi behandlar personuppgifter; Namn, födelsedata (inte fullständigt personnummer),
användarnamn, lösenord, innestående saldo, medlem/ej medlem, samt bokade timmar.

Den registrerade kan återkalla sitt samtycke för behandling av Personuppgifter endast om;

  • Skuld är reglerad
  • Konto anvisas för eventuell utbetalning av innestående saldo

Klubben skall i sådana fall, utan dröjsmål radera de personuppgifter som finns på bokningssidan.

Återkalla samtycke

Du återkallar ditt samtycke genom att skicka ett mail till info@vtk.se