Träningsgrupper VT 2020

Nu är förslaget till träningsgrupper färdigt.
Här hittar du träningsgrupper för VT2020

I samband med att du betalar in på Bankgiro 664-1161
vill vi att du betalar in medlemsavgift, information om
den hittar du här.

Ett exempel:
I familjen Nilsson tränar mamma och två barn.
Träningsavgift mamma: 1700 kr
Träningsavgift för barnen: 2400 kr
Medlemsavgift: 700 kr (Familje)
SUMMA: 4 800 kronor

Om du tvekar på hur mycket du ska betala eller vill ändra något,
skicka ett mejl info@vtk.se