Kallelse till årsmöte

Årsmöte kommer att hållas den 18 februari kl 19. Med anledning av Covid 19 kommer mötet att hållas digitalt. Om ni önskar delta mailar ni till styrelsen@vtk.se för att få länken till mötet.

Förslag från medlem ska vara oss tillhanda senast 4 februari. Maila förslag till styrelsen@vtk.se

Välkomna!

Vårterminen 2021

Den 21 januari startar VTKs vårtermin!

Vi erbjuder tennisträning i grupp för barn och vuxna på olika nivåer. Är du intresserad av att börja? Hör av dig till styrelsen@vtk.se!

Ni som är aktiva i en träningsgrupp sedan förra terminen har fått ett mail med mer information om gällande restriktioner med anledning av Covid19.

Väl mött!

Styrelsen