Uppdaterad information gällande Covid 19

Idag har det kommit uppdaterade lokala allmänna råd gällande Covid 19:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

För VTK innebär det fortsatt träning för barn, som tidigare. All vuxenträning är fortsatt inställd. Samtliga i vuxenträning kommer att få mail med information gällande kompensation för utebliven träning.

Tennishallen är öppen för bokning som vanligt.

Vi hoppas på er förståelse och ta väl hand om er i dessa konstiga tider.

Styrelsen VTK