Inställda träningar

Vi har problem med uppvärminngen av tennishallen för närvarande. I och med att det nu blivit kallt ute så måste vi ställa in denna veckans lektioner.
Ny värmeanläggning kommer att installeras första veckan i Januari.