Årsmöte 14/3

Härmed kallas samtliga medlemmar i Veberöds Tennisklubb till årsmöte!
Se bifogade dokument för komplett redogörelse av verksamhetsåret 2018

14/3  19:00 i Veberöds Tennishall
OBS nytt datum!
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultatrapport
Balansrapport
Ekonomisk berättelse
Revisorernas berättelse
Stadgeförändringar
      Nuvarande stadgar
      Förslag till nya stadgar

Förslag från medlem ska vara oss tillhanda 21/2