Kallelse till årsmöte

Årsmöte kommer att hållas den 18 februari kl 19. Med anledning av Covid 19 kommer mötet att hållas digitalt. Om ni önskar delta mailar ni till styrelsen@vtk.se för att få länken till mötet.

Förslag från medlem ska vara oss tillhanda senast 4 februari. Maila förslag till styrelsen@vtk.se

Välkomna!