Kallelse till årsmöte

Årsmöte kommer att hållas den 8 mars kl 20.30. Mötet kommer att hållas digitalt. Om ni önskar delta mailar ni till styrelsen@vtk.se för att få länken till mötet.

Förslag från medlem ska vara oss tillhanda senast 22 februari. Maila förslag till styrelsen@vtk.se

Välkomna!