Styrelsemöte 6/12

Med nedanstående bakgrund kallade styrelsen till möte i Tennishallen den 6/12. Närvarande vid mötet var Anders Nilsson (DTK), Magnus Sommansson, Tobias Ritzau, Mikael Thunberg, Linda, Thilde och Håkan Nilsson, Saskia Thunnissen, Alexander Iberer, Francesco Piscotti, Peter Atterling, Stefan Karlstedt, Jesper Olsander, Magnus Hansson, Magnus R (SSTK), samt Christer Atterling (sammankallande).

Följande punkter att notera från mötet:

 • 2 personer anmälde sitt intresse som nya styrelseledamöter; Tobias Ritzau och Håkan Nilsson.
 • Beslutades att DTK, SSTK och VTK gemensamt ska uppvakta kommunen.
  • Christer kallar till internt möte (VTK) och till möte med Magnus R och DTK representant, samt kontaktar kommunen.
 • Dalby förlänger alla sina bokningar fram tom 170430
 • Södra Sandby ska återkomma med bekräftelse på önskade tider till Christer snarast.
 • SSTKs eventuella hallbygge kan tidigast stå klart våren 2018 och fram till dess är de mycket angelägna att tennisklubben och hallen i Veberöd drivs vidare.
 • Årsmöte planeras till början av Mars och det är viktigt med lika bra engagemang då.
 • Ytterligare några personer meddelade att de gärna stöttar styrelsearbetet
 • Mötet ansåg att medlemmar fortsatt ska ha rabatt på löstimmar samt att klubben ska försöka förbättra kontakten med ”passiva” medlemmar. Därutöver diskuterades också lägre priser på timmar bokade på vardagar 8:00 – 16:00, en fråga som styrelsen ska hantera.
  Ingen lösning på hanteringen av medlemmar och rabatter presenterades – här behövs extra hjälp.
 • Vi hade bra diskussioner om hur klubbens ekonomi ska stärkas och styrelsen har i uppgift att ta fram några olika scenarier.
  Slutsatsen är att vi nu har fem styrelseledamöter (som officiellt ska väljas på årsmötet) och en plan för hela 2017 – med stöd från alla tennisvänner hoppas vi kunna driva klubben och hallen även efter 2017.Årsmötet kommer att hållas i tennishallen den 9 mars kl 18:30 – samtliga medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.

Bakgrund

 • Vi har alldeles för få personer som aktivt engagerar sig i styrelsearbetet. Med detta sagt vill jag passa på att tacka dem som under min tid i styrelsen har bidragit till klubbens fortlevnad.
 • Vi har en utgiftsmassa som är i stort sett konstant, men har minskande intäkter och vet inte hur länge vår största hyresgäst SSTK är kvar i den omfattning som idag.
 • Styrelsen har haft bra diskussioner med andra föreningar som haft intresse att hyra, men dessa diskussioner har ofta stupat på att de haft önskemål/krav på stora ombyggnader i hallen, alternativt att en tennisbana skulle göras om och därmed inte fungera för fortsatt tennisspel alls.
 • Hallen är i ytterligare behov av underhåll

Vi har avhopp från styrelsen, som nu består av mindre än fyra personer.I detta läge har jag som ordförande beslutat mig för att ställa min plats till förfogande och hoppas att nya krafter kan ta över. Min bedömning är att styrelsen måste bestå av minst fyra personer och att vi behöver en utomstående revisor.

Löser vi inte styrelsefrågan kommer inte klubbens verksamhet att kunna fortsätta efter vårterminen 2017.

Det betyder:

 • Träningar fortsätter under VT 2017 under förutsättning att vi kan bibehålla tränare och deltagare i sådan utsträckning så att det inte blir en förlustaffär.
 • Hyresgäster bereds möjlighet att hyra fram tom 31/5.
 • Alla som har en fordran på VTK ska specificera den fordran senast 31/5Det är min förhoppning att spelare, medlemmar, hyresgäster, kommunen och sponsorer hjälps åt att under tiden fram till mitten på maj 2017 hitta en fungerande lösning.Det är inte utan ett visst mått av sorg jag skriver detta för i grund och botten tycker jag att Veberöds Tennisklubb och tennishall borde kunna fortsätta existera. Jag vädjar därför till dig som läser detta brev att fundera på hur du kan bidra till en positiv utveckling.Christer Atterling, ordförande